Общи условия

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! С изпращане на Вашата поръчка Вие декларирате, че: - сте запознат и приемате условията, описани по-долу УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "Тре Колоре" ООД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН „iLForno.bg”. Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат условията за покупко-продажби през електронния магазин „iLForno.bg”. Тези условия представляват договор за покупко-продажба между "Тре Колоре" ООД и всяко физическо или юридическо лице, посетител на сайта и извършил заявка за покупка на СТОКИ чрез електронния магазин. "Тре Колоре" ООД (наричана по-долу „Доставчик”), като създател и собственик на този интернет сайт www.ilforno.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквото и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрила на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. С извършването на поръчка на СТОКИ от електронния магазин, всеки КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и се задължава да ги спазва. Търговско дружество "Тре Колоре" ООД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: BG 203040443 . Под СТОКИ се разбира предлаганите в електронния магазин ястия и напитки. Под КЛИЕНТ се разбира всяко лице, посетител на електронния магазин „iLForno.bg”, което е извършило поръчка чрез натискане на бутона "Поръчка", наличен във виртуалната количка. Под ДОСТАВЧИК се разбира "Тре Колоре" ООД, в качеството му на предлагащ СТОКИТЕ в електронния магазин, както и изпълняващ поръчките касаещи тях. Всички цени на СТОКИ в електронния магазин са крайни, посочени са в български лева и върху тях не се дължат допълнителни косвени данъци. Цените са за бройка или за определено количество СТОКИ, без включени разходи за доставка на СТОКИТЕ, освен когато е изрично упоменато. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира наличността на поръчаните СТОКИ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не приема рекламации. При липса на наличност от заявените СТОКИ, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените в електронния магазин на предлаганите СТОКИ без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаните СТОКИ. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет мрежата и други. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не предоставя посочените от потребителите лични данни на трети лица. ЗАЯВКИ НА ПОКУПКА НА СТОКИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН „iLForno.bg” с натискане на бутона "Поръчка", КЛИЕНТЪТ заявява, че се е запознал с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава на КЛИЕНТА приетата поръчка чрез e-mail съобщение или телефон в рамките на 15 мин след получаването ѝ. Поръчка с некоректно, грешно или непълно посочени данни като адрес, телефонен номер и др. се счита за невалидна и няма да бъде изпълнена. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ В електронния магазин „iLForno.bg” КЛИЕНТЪТ заплаща поръчаните продукти по един от следните начини: 1) На място при взимане на поръчката 2) При доставка до адрес.

ДОСТАВКА Заявените за покупка СТОКИ се доставят на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка в срок. СТОКИТЕ се доставят подходящо опаковани съобразно вида им и транспорта за доставка. СТОКИТЕ се предават на КЛИЕНТА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването им от името на КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на СТОКИТЕ в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените за закупуване СТОКИ. КЛИЕНТЪТ може да потвърди желанието си да получи СТОКИТЕ и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка се калкулират преди да се финализира поръчката. Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са в сила от 23.01.2017г. "Тре Колоре" ООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Промените в УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА, възникнали във връзка с валидно подадени преди промените заявки за покупка на СТОКИ.