Последвайте ни във Facebook

  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

    *ДОСТАВКИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 12:00 ДО 22:00 ЧАСА

    *-20% OТСТЪПКА при взимане от място не се начислява на обедно меню

    *Обявените цени в сайта са с включена цена за кутия 0,50лв

    *Услугата "Доставка до дома и офиса" се извършва от TAKEAWAY съгласно техните условия и изисквания посочени на https://www.takeaway.com

  • Тре Колоре ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дата на стартиране - 27.07.2020г. Дата на приключване - 27.10.2020г. Общ размер на финансиране - 10000лв., от които 8500лв. финансиране от ЕС и 1500лв. национално съфинансиране.